A kőszívű ember fiai Book

A kőszívű ember fiai | Download eBook Read Pdf-ePub-Kindle

Download full pdf book A kőszívű ember fiai by Jókai Mór available in full pages, and make sure to check out other latest books Comics & Graphic Novels related to A kőszívű ember fiai below.

A kőszívű ember fiai

By Jókai Mór
 • ISBN Code: : 9633876079
 • Publisher : Adamo Books
 • Pages :
 • Category : Comics & Graphic Novels
 • Reads : 377
 • Book Compatibility : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Pdf : a-kőszívű-ember-fiai.pdf

Book Excerpt :

1848 március 13-án az egész város felbolydult Bécsben. Richárd is ott van a bécsi utcákon. Egymásnak ellentmondó parancsokat kap, ezért nem használja, csak a kardja lapját, nem gyilkol, csak szétkergeti a csőcseléket. Jenő, aki soha életében nem fogott kardot, egyik erkélyről Ödönt hallja beszélni, ami megrémíti és eszébe jut, hogy ez a második lépcső ama magaslathoz. A forradalom minden történelmi korban izgalmas. A magyar történelemben a negyvennyolcas szabadságharc mérföldkő, kivételes nemzedéket hozott magával. Sajátos közép-kelet-európai helyzet, hogy a politika szabta feladatok terhe a szépírókra hárul, így a nagy nemzedék művészi tevékenysége összefonódik a közéleti szerepvállalással. A nemzetet bátorítani kell, hosszabb ideig vigasztalni, de leginkább elbódítani nagy eszmékkel, a dicső múlttal. Jókai, az elnyomatás korában a nemzet bánatát hosszasan vigasztalandó, fölhasználja a romantika minden eszközét. A Kőszívű ember fiai témája a nemzeti függetlenségért vívott harc körül bonyolódik, mely függetlenséghez a szerzőnek az a nem egészen illúziómentes elképzelése fűződik, hogy a hazai kultúra fellendülését hozza. Nem hozta. Ugyanakkor önálló hadseregről és független gazdasági életről álmodik, melyekről Világos mutatta meg világosan, hogy nem kivitelezhető. A szövevényes cselekményű regény ezeket a kérdéseket feszegeti a Baradlayak levegőjével körülvéve. A Baradlay-fiúk eszményi hősök, mindhárman a maguk módján vívnak a reakció ellen, apjuk kőszívű végrendeletének árnyékában. A reformkor, a forradalom és a megtorlás korának hangulatát pontos, finom rajzzal adja át Jókai. Richárd alakját egyenesen Kölcseyről mintázta. Hősöket, árulókat, komformistákat és csalókat látunk, miközben a háttérben viharzik a történelem. A férje szellemével szembeszálló, aggódó édesanya, a csodaszép és tisztalelkű hajadon, az anyjával közösen mesterkedő, eladósorban levő leány portréja a női sorsok skáláját színesítik. És a szerző által a nemzet ellenségeként számon tartott germanizálódás veszélye ezúttal sajátos fordulatot hoz: Baradlay Ödön hivatalosan jegyzett, azaz nem magyar keresztnevének Eugenre tévesztése, magyar megfelelője, Baradlay Jenő számára teszi lehetővé, hogy nemes áldozatot vállaljon. A három testvér erkölcsi győzelme példaértékű. Láttunk már hasonló jelentőségű győzelmet a magyar irodalomban, Zrínyinél. A Kőszívű ember fiai a középiskolások rettegett olvasmánya. Talán újra át kellene gondolni a jelentőségét, beszélni róla értelmesen, mert ez is nemzeti identitástudatunk szerves része és a jövő nemzedék körében épp elveszőben van.

Recommended Books For Reading


 • The Complete Index to Literary Sources in Film
  The Complete Index to Literary Sources in Film

  A Book written by Alan Goble, published by Walter de Gruyter 1999-01-01 - 1039 pages - part of Literary Criticism books.

  Get eBook
 • In Love With the Czarina, and Other Stories
  In Love With the Czarina, and Other Stories

  A Book written by Mór Jókai, published by Good Press 2019-12-10 - 176 pages - part of Fiction books.

  Get eBook
 • Popular Cinemas in East Central Europe
  Popular Cinemas in East Central Europe

  A Book written by Dorota Ostrowska,Francesco Pitassio,Zsuzsanna Varga, published by Bloomsbury Publishing 2017-06-30 - 352 pages - part of Performing Arts books.

  Get eBook
 • Encyclopedia of the Romantic Era, 1760–1850
  Encyclopedia of the Romantic Era, 1760–1850

  A Book written by Christopher John Murray, published by Routledge 2013-05-13 - 1336 pages - part of History books.

  Get eBook
 • Eyes Like the Sea
  Eyes Like the Sea

  A Book written by Mór Jókai, published by Good Press 2021-04-25 - 324 pages - part of Fiction books.

  Get eBook
 • A halál színpadán
  A halál színpadán

  A Book written by Sz. Lukács Imre, published by PairDime Könyvek 2021-04-20 - 243 pages - part of Fiction books.

  Get eBook
 • Jókai ​Mór élete és kora
  Jókai ​Mór élete és kora

  A Book written by Mikszáth Kálmán, published by Adamo Books 2016-10-06 - pages - part of Comics & Graphic Novels books.

  Get eBook

Read Also This Books

A megmaradt világ

By Lator László
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Európa Könyvkiadó
 • Book Code : 9634054919
 • Total of Pages : 240
 • Category : Biography & Autobiography
 • Members : 131
 • Pdf File: a-megmaradt-világ.pdf

Book Short Summary:

„Nem írtam naplót, nem volt hozzá se türelmem, se tehetségem. És mert csak emlékezetemre hagyatkozhattam, ez a múltidéző könyv szeszélyes, hiányos. Ki ne tudná: mindenfélével, jóval-rosszal zsúfolt elménk torzít, átrendez, ezt a részletet homályba meríti, amazt aránytalanul erős fénybe emeli. Nem írhattam hát hagyományos önéletrajzot, történetem nem az elején kezdődik, nem is szabályosan folytatódik, rendje önkényes, akár egy-egy mondatban is többféle idő csúszik össze, az elbeszélés a féltudat ismeretlen vonzástörvényei szerint alakul, ezért a hosszú, erre-arra indázó, túlterhelt mondatok, a tagolatlan szöveg. Úgy képzelem, írásom félig-meddig esszé, szándéktalan önelemzés, ki kellene derülnie belőle, mi, mikor, miért épült bele szellemi szervezetembe. És verseimbe, mert verseim természetéről is szerettem volna szót ejteni. Honnan vettem az anyagukat, képeiket, milyen szándékok, milyen véletlenek alakítják szerkezetüket, külső-belső világukat, hol van többnyire személytelen tárgyiasságunk hátterében a mégiscsak nélkülözhetetlen személyes, a csakis-az-enyém? Ha innen nézem ezt a műfajtalan munkát, töredékes műhelytanulmánynak is mondhatom.” (Lator László)

Cikkek és karcolatok III.

By Kálmán Mikszáth
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Book and Walk Kft
 • Book Code : 9633781051
 • Total of Pages :
 • Category :
 • Members : 353
 • Pdf File: cikkek-és-karcolatok-iii.pdf

Book Short Summary:

Szilágyi Dezső, legnagyobb szónokunk mondta, hogy a legszebb beszéd sem nyom annyit a világegyetemben, mint egy bolhának a teste. És ez szerencse, mert ha csak annyit nyomna is mindegyik, mint egy bolha teste, azóta behorpadt volna a föld a rettenetes súlytól, mely Magyarországon reá nehezednék.

Megelőzni a jövőt

By Nógrádi Gábor
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Book Code : 9630989360
 • Total of Pages : 240
 • Category : Fiction
 • Members : 927
 • Pdf File: megelőzni-a-jövőt.pdf

Book Short Summary:

Read and download full book Megelőzni a jövőt

Visszatekintés szépkorúan

By Felföldi Jenő
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Könyv Guru
 • Book Code : 6155758409
 • Total of Pages : 484
 • Category : Biography & Autobiography
 • Members : 547
 • Pdf File: visszatekintés-szépkorúan.pdf

Book Short Summary:

Egy nagyrészt a 20. századra eső gazdag életút személyes hangvételű, egyedi stílusban papírra vetett bemutatása ez a könyv. Történelemformáló, nagy horderejű események egész sorának volt tanúja a szerző: átélte a második világháború borzalmait, megtapasztalta a háború után a vesztesek sorsát, majd nem sokkal később egy „világot megrengető” fegyveres forradalmat. A történelmi pillanatképeken túl a személyes sors érzékletes leírása is mélyen megérinti az olvasót. A történet elbeszélője évtizedeken át élt megalázó szegénységben kilenc testvérével. A nevelőszülőknél töltött idő derékba törte gyermekéveit, mély nyomokat hagyva benne. Bár életútja elején a kötelező alapiskolán kívül semmiféle tanulási lehetőséget, képzést nem kaphatott, az élet, mintegy mentőövet dobva felé, váratlan lehetőséget kínált számára, a katonatiszti pályát. Közép- és felsőfokú végzettségét végül munka mellett szerezte meg, miközben a maga és családja tervezett életnívóját is sikerült elérnie. Felföldi Jenő szubjektív visszaemlékezése feltétlenül megismerésre érdemes olvasmány, hiszen e színes életút minden korosztály számára sok tanulsággal szolgálhat.

Páger és a motorbicikli

By Hunyady Sándor
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Digi-Book
 • Book Code : 9633648009
 • Total of Pages :
 • Category : Fiction
 • Members : 740
 • Pdf File: páger-és-a-motorbicikli.pdf

Book Short Summary:

Bizonyára ismerik azt a történetet, amelyben a főhős új motort vásárol, de izgatottságában elfelejti megkérdezni, hogy miként lehet megállni a motorral? Nos, ebből a kötetből - bár nem első kézből -, de megtudjuk, hogy a történet Páger Antallal miként esett meg és Hunyady Sándor miként örökítette azt meg. S ugyan majd' egy század választ el a kötet írójától, ám olyan nagyszerű színészekről olvashatunk itt, mint Bajor Gizi, Tolnay Klári, Páger Antal. Igen, élő és mai történetek, szórakoztató színházi pletykák és vívódás a színház és a közönség viszonyáról, melyet színez és színez a teátrumot létrehozók széles köre. (a Kiadó)

Én, Miss Mandarin

By dr. Tölgyesy Zoltán
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Book Code : 9630992299
 • Total of Pages : 421
 • Category : Biography & Autobiography
 • Members : 668
 • Pdf File: Én-miss-mandarin.pdf

Book Short Summary:

65 éves jogtanácsosként tekintek vissza a kétségtelenül színes, mozgalmas életemre. A könyv a saját és a szűkebb családom, elsősorban édesapám és édesanyám történetét tartalmazza. Írásom szerves része felvállalt homoszexualitásom, amelyet annál is kevésbé tudnék eltitkolni, mert évtizedekig a meleg éjszakai élet egyik meghatározó figurája, mondhatom, ikonja voltam. Nagy vágyam, a színház és benne is elsősorban a színművészet vagy a rendezés sajnos első körben nem valósulhatott meg. Azonban épp a transzvesztita fellépéseim juttattak el Karinthy Márton és Bozsik Yvette révén a Karinthy és a Katona József Színházba, ahol végül is kisebb figurák után főszerepet is játszhattam. Részletesen írok a Pinceszínház diákszínjátszójaként eltöltött éveimről is, találkozásomról a transzvesztitizmussal, az abban elért sikereimről, a bécsi versenyről, amelyet megnyertem, de érintem jogi pályámat is, amely 12 évig tartott, majd a cégemről, amelyben egyszerű kereskedőből eljutottam a ruhatervezésig, saját stílusom megtalálásáig. Beszélek még életem legfontosabb férfi és női szerelmeiről, szereplésemről a Takács Mária rendezte Meleg férfiak, hideg diktatúrák című, több díjat elnyert dokumentumfilmben. Könyvemben külön fejezetet szentelek a homoszexuálisokat ért, gyakran gyilkossággal végződő támadásoknak, de több érdekes, olykor humoros történetet is elmesélek a transzvesztiták mindennapjaiból. (Tölgyesy Zoltán)

Magyarország apróbetűs története 2.

By Nagy György
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Book Code : 9630992868
 • Total of Pages : 403
 • Category : History
 • Members : 554
 • Pdf File: magyarország-apróbetűs-története-2.pdf

Book Short Summary:

Nagy György (1953–2017), legendás televíziós műsorvezető, szerkesztő, újságíró, író, aki hosszú évtizedeken át a klasszikus elveket képviselte a magyar televíziózásban. Olyan műsorokat szerkesztett és vezetett, mint a Hol-Mi?, az Ablak, A Reggel, a Naprakész, a Nagy Vita, a Rocklexikon, a Hogy volt?, a Magyar Televízió ötvenéves történetét felelevenítő sorozat, a Szabadság tér 17., a magyar tájak és városok iránti érdeklődést felkeltő Főtér, vagy a hazánk történetét bemutató Magyarország története című, negyvenhat részes sorozat, melynek forgatókönyvírója és vezetője volt. Sok-sok éven át ő kommentálta többek között a fontos állami ünnepi eseményeket, a pápalátogatást, a Forma–1-es versenyeket. Írásai az Élet és Irodalomban, a Képes 7-ben, a Ridikül magazinban jelentek meg. Kötetünk tematikus válogatás írásaiból – történelmi személyiségek, híres magyar emberek, feltalálók, művészek életéről és sorsáról, a mágikus számokról, a népi mondások igazságtartalmáról, asszonyokról, lányokról, a párkeresés művészetéről, a század eleji esküvőkről, a zenéről, az utazásról térben és időben –, a műsorokhoz készített cikkeiből, interjúiból, amelyek emlékezetünkbe idézik sokoldalú érdeklődését, hihetetlen munkabírását, szaktekintélyét, életkedvét, humorát, kedvességét és mosolyát.

A balatoni hajózás múltja és jelene

By Szinyéri Tibor
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft.
 • Book Code : 9634433030
 • Total of Pages :
 • Category : History
 • Members : 398
 • Pdf File: a-balatoni-hajózás-múltja-és-jelene.pdf

Book Short Summary:

Kedves olvasó! Második könyvem a Balatoni Hajózási Zrt és jogelődeinek egykori és jelenlegi hajóiról szól, ebben ölt testet a Balaton és a hajózás iránti szeretetem. Köszönöm a Balatoni Hajózási Zrt és a Vanyolai Hajózási Kft munkatársainak a könyv elkészítésében nyújtott segítségüket. Kívánok sok sikert további munkájukhoz. Kellemes olvasást kívánok.

Értékteremtők 2016

By László Ágnes
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Book Code : 9630985896
 • Total of Pages : 240
 • Category : Biography & Autobiography
 • Members : 705
 • Pdf File: Értékteremtők-2016.pdf

Book Short Summary:

Sikerek, kudarcok, érzelmek, hitvallások. Baranyi Ferenc, Keres Emil, Maurer Dóra, Snétberger Ferenc, Szabó István, Ungvári Tamás és posztumusz Ferenczi Krisztina A könyv azokat a neves, nemzetközileg is elismert, alkotó egyéniségeket mutatja be egy-egy portréinterjú formájában, akik 2015-ben megkapták a Hazám-díjat. Gondolataikat, érzelmeiket, hitvallásukat, pályaívüket, fontos és tanulságoktól sem mentes életrajzi történeteiket ismerhetik meg az olvasók. A XXI. Századi Társaság rangos kitüntetését minden év novemberében a magyar szellemi élet hét kiválósága veheti át értékőrző és értékteremtő életművük elismeréseként. 2015-ben a hetedik díjazott Ferenczi Krisztina, újságíró posztumusz kapta meg az elismerést. A díj a feledés elleni emlékezést valamint példát adó értékeink megbecsülését szolgálja ezzel a könyvvel együtt. Hagyományteremtő módon a díjazottakkal készített életinterjúkat 2005-től kötet formájában jelenteti meg a Kossuth Kiadó.

Pacsirta

By Dezső Kosztolányi
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Book and Walk Kft
 • Book Code : 9633780810
 • Total of Pages : 508
 • Category :
 • Members : 137
 • Pdf File: pacsirta.pdf

Book Short Summary:

Pacsirta mélyet sóhajtott - mindig mélyet szokott sóhajtani -, összegombolyította pamutját, munkakosarába tette, és a vadszőlővel befuttatott lugas felé tartott. Szóval, mennie kell, gondolta, nemsokára indul a vonat, ma este már nagybátyjáéknál alszik, a tarkövi pusztán.

A homokvárépítés öröme

By Szajbély Mihály
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : JATEPress Kiadó
 • Book Code : 9633152933
 • Total of Pages :
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 558
 • Pdf File: a-homokvárépítés-öröme.pdf

Book Short Summary:

Egy közösség nar­ratívái az idő múlásával változnak, s ez így természetes, hiszen a múlt megismerésére való törekvés végső soron nem más, mint a jelen megértésének igénye. Ehhez pedig – a jelen múlttá válásával párhuzamosan – újabb és újabb narratívák létrehozása szük­séges. A múltról szóló elbeszélések tehát ideiglenes, törékeny és tünékeny formák. Állandó csak az anyag, az irodalomtörténet-írás médiuma, melynek komp­lexitása nem a mi számunkra való – de a miénk az állandó formázás, a homok­vár­építés, az éppen érvényesnek hitt, érvényesnek bizonyuló megértés öröme.

A piros bicikli

By Zsolt Ágnes
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : 21. Század Kiadó
 • Book Code : 6155373590
 • Total of Pages : 190
 • Category : Literary Collections
 • Members : 621
 • Pdf File: a-piros-bicikli.pdf

Book Short Summary:

Heyman Évát 1944-ben, Nagyváradon hurcolták előbb gettóba, majd Auschwitzba, ahol személyesen Mengele küldte a halálba. Tizenhárom éves volt. Titkos naplóját édesanyja találta meg, aki könyvvé formálta, és kiadta. Így lett Éva naplója a holokauszt egyik legmegrázóbb dokumentuma. Az olykor érezhető anyai beavatkozástól a napló még drámaibb, még megrázóbb lett, főként, mert tudjuk: a megjelenés után Éva édesanyja mély depresszióba esett, majd öngyilkos lett. A napló azóta megjelent angolul, héberül, néhány évvel ezelőtti, Éva lányom című, magyar kiadása után pedig németül, franciául, spanyolul és baszk nyelven is. "Pedig, kis naplóm, én nem akarok meghalni, én még akkor is élni akarok, ha egyedül az egész körzetből csak én maradhatnék itt. Én egy pincében, vagy egy padláson, vagy bármilyen lyukban is kivárnám a háború végét, én, kis naplóm, még a kancsi csendőrtől, aki elvitte a lisztet tőlünk, még attól is hagynám magam megcsókolni, csak ne öljenek meg, csak hagyjanak élni!" A család elhurcolásáról Zsolt Béla: Kilenc koffer c. könyvében írt, melyet "Az emberi becstelenség krónikája" - ként tart számon a The Observer.

A szivarhajó utolsó útja

By Pintér Máté,Pintér Bence
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Agave Könyvek
 • Book Code : 9634199445
 • Total of Pages : 240
 • Category : Fiction
 • Members : 323
 • Pdf File: a-szivarhajó-utolsó-útja.pdf

Book Short Summary:

Az ​1848-49-es szabadságharcot megnyertük, és megvalósult Kossuth Lajos nagy álma, a Dunai Konföderácó! Kossuth Csaba – Kossuth Lajos unokája –, fiatal lovastiszt feladatot kap a hadügyi államtitkártól, hogy juttasson el egy bizalmas iratot a Konföderáció fővárosába, Belgrádba. A vonatot azonban szerb szeparatisták támadják meg, és az iratok eltűnnek, a helyszínen csupán egy pikk király marad. Ezalatt a Budai Ganz gyárból egy rejtélyes feketeköpenyes alak elköti a Konföderáció legújabb titkos fejlesztését, egy hadi szivarhajót, és útnak indítja Belgrád felé. Kossuth Csaba egy szépséges kémnővel ered a titokzatos és mindenre elszánt idegen nyomába, akinek célja nem kevesebb, mint a Konföderáció elpusztítása függetlenül attól, hogy ez hány emberéletet követel. Pintér Bence és Pintér Máté regénye új műfajjal színesíti az ifjúsági regények palettáját. A szivarhajó utolsó útja olyan alternatív történelmi kalandregény, amely egyszerre szerez örömet Jules Verne olvasóinak és a James Bond-rajongóknak.

A mélygarázs

By Háy János
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Európa Könyvkiadó
 • Book Code : 9630797445
 • Total of Pages : 272
 • Category : Fiction
 • Members : 628
 • Pdf File: a-mélygarázs.pdf

Book Short Summary:

Három szereplő. Egy történet. Mindhárom áldozat, mindhárom elkövető, és azok is ők hárman, akik véletlen keverednek az eseményekbe. Egy, ki a mesék világa felől szemlél, egy, ki az okokat kutatja, egy, ki vádakat olvas a világra, hogy mért olyan, amilyen. Egy férfi és két nő. Mindhárman ki akarnának keveredni a napvilágra, mégis ott bolyonganak valahol a mélygarázsban. Három, szerelem utáni élet és egy valahai szerelmi viszony három sarka, s egy készülődő titokzatos bűntett. Mit jelent élni, érezni, kötődni, sorsot építeni? Mit jelent egy olyan világban lenni, ahol minden élet egyedi és autentikus, de az életek közös világa telis-teli van hamissággal? Számvetés azzal, ahogy élünk és éltünk, s egyben sors és korkritika A mélygarázs. Sodró monológok, meghökkentő gondolatfutamok, a múlt és az életépítés kendőzetlen feltárása. Szembesítés képzeteinkkel és tévképzeteinkkel. Három ember különálló és közös sorsa, három monológ, ami egy pillanatra sem idegen tőlünk, mert rólunk beszélnek, mert belőlünk vannak összerakva. Fogják a kezünket, és végigjárják velünk a földmélyi termeket, nemcsak az ő világukat, hanem a miénket is. Csípni fogja a szemünket a füst, néha úgy fog tűnni, teljesen elfogy a levegő, és fájni fog, nem csak a fejünk. De mégis érdemes végigjárni a föld alatti világot, mert így van esélyünk, hogy elérjük a napsütötte sávot. Mi kiléphetünk, míg a szereplőink visszafordulnak, hogy kézen fogják, s a félhomályos termeken végigvezessék az újabb vándort.

Szellemidézés

By Illés György
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Book Code : 9630986507
 • Total of Pages : 210
 • Category : Biography & Autobiography
 • Members : 785
 • Pdf File: szellemidézés.pdf

Book Short Summary:

Read and download full book Szellemidézés

Éva lányom

By Ágnes Zsolt
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : 21. Század Kiadó
 • Book Code : 6155955689
 • Total of Pages : 192
 • Category : Fiction
 • Members : 518
 • Pdf File: Éva-lányom.pdf

Book Short Summary:

Heyman Évát 1944-ben, Nagyváradon hurcolták előbb gettóba, majd Auschwitzba, ahol személyesen Mengele küldte a halálba. Tizenhárom éves volt. Titkos naplóját édesanyja találta meg, aki könyvvé formálta és kiadta. Így lett Éva naplója a holokauszt egyik legmegrázóbb dokumentuma. Az olykor érezhető anyai beavatkozástól a napló még megrázóbb lett, főként, mert tudjuk: a megjelenés után Éva édesanyja mély depresszióba esett, majd öngyilkos lett. A napló azóta megjelent angolul, héberül, néhány évvel ezelőtti, A piros bicikli című magyar kiadása után pedig németül, franciául, spanyolul és baszk nyelven is. "Pedig, kis Naplóm, én nem akarok meghalni, én még akkor is élni akarok, ha egyedül az egész körzetből csak én maradhatnék itt. Én egy pincében vagy egy padláson vagy bármilyen lyukban is kivárnám a háború végét, én, kis Naplóm, még a kancsi csendőrtől, aki elvitte a lisztet tőlünk, még attól is hagynám magam megcsókolni, csak ne öljenek meg, csak hagyjanak élni!" A család elhurcolásáról Zsolt Béla Kilenc koffer című könyvében írt, melyet "Az emberi becstelenség krónikája"-ként tart számon a The Observer.

Művelődéstörténeti érdekességek a világ minden tájáról

By Bánrévi Mónika
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft.
 • Book Code : 9634242588
 • Total of Pages : 132
 • Category : History
 • Members : 331
 • Pdf File: művelődéstörténeti-érdekességek-a-világ-minden-tájáról.pdf

Book Short Summary:

A könyvben összegyűjtött kultúrtörténeti érdekességek széles spektrumban mutatják be a föld népeit és kultúráit, történetét és szokásait, hangsúlyozva a neolatin kultúrkört, elsősorban a mesés toszkán vidékkel, kalandozva Dél-Amerikától Magyarországon keresztül a Távol-keletig. Az olvasó betekinthet az ókori Egyiptom mindennapjaiba: étkezési és öltözködési szokásaiba, a bibliai József történetének kormeghatározásába; India és a Meteorák misztikus világába, és megismerheti Várkonyi Zoltán Egri csillagok filmjének és Gárdonyi Géza azonos című regényének összehasonlítását a híres török ostrom valós tényeivel, mely még iskolai tananyag kiegészítéseként is szolgálhat. Jó szórakozást kívánok! A szerző.

Hol vagytok, olasz amorózók?

By Gyovai Helén
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Erawan Kft.
 • Book Code : 6156269339
 • Total of Pages : 240
 • Category : Fiction
 • Members : 208
 • Pdf File: hol-vagytok-olasz-amorózók.pdf

Book Short Summary:

Ellenállhatatlan udvarlás, mesterfokon űzött csábítás, romantikus hódítás... ezt testesítik meg az olasz férfiak a női kollektív fantáziában, igaz? Azt gondolhatnánk, hogy az olaszoknak szinte kötelező tökéletes szeretőknek lenniük, és hogy ennek titkos mesterfogásait valószínűleg már általános iskolától kezdve tanítják a fiúknak. Az ébenfekete, enyhén hullámos haj, a csábító mosoly, a finom kézcsók, a lehengerlően fondorlatos szöveg egész egyszerűen ellenállhatatlan! Vagy legalábbis annak tűnik. Vajon miben rejlik a varázsuk? Hogyan hódít és hogyan szeret egy olasz férfi? Miért hisszük el nekik, hogy csak pár lépésre vannak a csillagok vagy a toszkánai ház? Gyovai Helén, a Hogyan lettem olasz mamma? című sikerkönyv és az Olaszmamma blog szerzője új kötetében kilenc valós történeten keresztül ered a talján macsók titkainak nyomába. Helén olasz-magyar vegyes párosok különleges szerelmes sztorijait és két „bonus tracket” is elmesél, arra keresve a választ, hogy van-e valóságalapja a legendának...

Az ingyenes olvasás kalauza

By Kerekes Pál
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft.
 • Book Code : 9634436102
 • Total of Pages :
 • Category : Education
 • Members : 531
 • Pdf File: az-ingyenes-olvasás-kalauza.pdf

Book Short Summary:

A könyv célja az, hogy a széles olvasóközönséghez, érdeklődőkhöz is eljuthasson egy olyan info-füzet, amely népszerűen, könnyen érthetően mutatja be az ingyenes könyvelérés szinte parttalan lehetőségeit. Az e-szöveg fogalmába beledolgozza a „Kalauz” a textuális művek egyéb verzióit is: hangoskönyvet, videó-származékokat, slam poetry-t, insta költészetet, folyóirat archívumok állományait, és még sok más új műfajt. Kétszáznál több web-címet adunk meg, ahonnan legálisan, szabadon, free alapon lehet magyar nyelvű irodalmat letölteni, többnyire platformfüggetlen módon. Telefon, táblagép, e-könyv-olvasó eszköz, és természetesen asztali gép és note-book is lehet az olvasás eszköze. Igényes gyermekirodalom, kötelező iskolai olvasmányok, klasszikusok ingyenes elérhetőségei egyaránt megtalálhatók a kötetben. Az irodalomhoz kötődő képi érdekességek is besorolódnak: ex libris, illusztrációk, képgyűjtemények kínálata is jelen van. Tizenkét legszebb magyar vers projekt, szövegmúzeumok, hang-emlékek webcímei a listákon. Szerzői weboldalak sokasága külön fejezet. A könyv tartalma nem kizárólag a hazai gyűjteményekre épül. A szempont a magyar nyelvűség, bárhol is keletkezzen, vagy tárolódik az adott mű. Így a határon túli, a szomszédos országok e-könyvtárai állománya is kiindulási pont. Csakúgy, mint a globális könyv adatbázisok, mint a Gutenberg Project, Internet Archíve. Sok hazai, vagy más országbeli magánkezdeményezésű e-kollekció is bemutatkozik. --- A szerzőről: Dr. Kerekes Pál PhD informatikai szakíró, az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének c. egyetemi docense. Jelen munkája az „E-book kalauz” folytatása.

The Golden Age in Transylvania

By Mór Jókai
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft.
 • Book Code : 9633971055
 • Total of Pages : 212
 • Category : Fiction
 • Members : 694
 • Pdf File: the-golden-age-in-transylvania.pdf

Book Short Summary:

Before we cross the Kiralyhago, let us cast a parting glance at Hungary. I will unroll before your eyes a scene, partly the result of an adverse fate, partly of a dark mystery, representing joy and also deep sorrow. An incident of a moment becomes the turning-point of a whole century. My soul is saddened by the images thus conjured up; the figures out of the past blind my sight. Would that my hand were mighty enough to write down what my soul sees in that magic mirror. May your impressions, your recollections, complete the scene wherever the writer fails through weariness. We find ourselves in the valley of the Drave, in one of those boundless tracts where even the wild beasts lose themselves. Here are primeval forests, the roots of which rest in the water of a great swamp encircled not by water lilies and reed-grass, but by giant trees whose branches, dropping below the surface, form new roots in the quickening water. Here the swan builds its nest; this is the haunt of the heron and all those wild creatures one of which only now and then marches out into more frequented regions. On the higher ground, where in late summer the waters ebb, spring such flowers as might have been seen just after the deluge, so luxuriant and so strange is their mighty growth out of the slimy mud. The branches of ivy, stout as grape vines, reach from tree to tree winding about the trunks and decking the dark maples as if some wood-nymph had garlanded her own consecrated grove.

Osservatorio letterario

By Melinda tamas
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Youcanprint
 • Book Code : 8891106453
 • Total of Pages :
 • Category : Performing Arts
 • Members : 559
 • Pdf File: osservatorio-letterario.pdf

Book Short Summary:

L'OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l'Altrove è una prestigiosa rivista letteraria e culturale, italo-ungherese, fondata a Ferrara nell'ottobre 1997 dalla professoressa e giornalista, ungaro-italiana Melinda B. Tamás-Tarr - lontana parente del poeta ungherese Gyula Juhász (1883-1937) -, che è direttrice responsabile ed editoriale, nonché caporedattore ed editore in proprio del periodico. Il periodico è sempre redatto a sua cura che è una rassegna di poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria cinematografica pittorica e di altre Muse. Questo fascicolo di NN. 91/92 2013 è il primo dell Anno 2013 - Stagione Culturale Italo-Ungherese, è la versione ebook di quella stampata. Intanto è da notare: ora molti parlano tramite le protocollari frasi propagandistiche dell'anno culturale italo-ungherese, mentre nell'Osservatorio Letterario ogni anno ed ogni numero serve la causa della collaborazione culturale italo-ungherese a partire dalla data della sua fondazione come testimonia anche questo doppio numero...

Hungary (from the beginnings to 1988)

By Bujor Rîpeanu,International Federation of Film Archives
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Walter de Gruyter
 • Book Code : 3111686736
 • Total of Pages : 215
 • Category : History
 • Members : 105
 • Pdf File: hungary.pdf

Book Short Summary:

Read and download full book Hungary (from the beginnings to 1988)

A holnap érintése

By Kékesi Dóra
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publish and More Kft
 • Book Code : 6155692971
 • Total of Pages : 315
 • Category : Fiction
 • Members : 189
 • Pdf File: a-holnap-érintése.pdf

Book Short Summary:

Szenvedélyes küzdelem a szerelemért és a túlélésért. Egy 38 éven át őrzött levél felfedi a múltat. 1956-ban, Budapesten Horváth Anna titkos viszonyt folytat férje munkatársával, Nagy Krisztiánnal. Annak ellenére esnek szerelembe, hogy tudják, számukra nincs holnap. Anna házas, a férfi pedig jegyben jár, mégsem adják fel! Reménytelen küzdelem egy megsebzett férj, és egy elhagyott menyasszonnyal szemben az elnyomás és a terror árnyékában. 1956. október 23-a azonban mindent megváltoztat. Kitör a forradalom és már nem csak a szerelmükért harcolnak, hanem az életükért is. Kékesi Dóra első regényében valós történelmi helyzetben küzdenek szereplői a szerelemükért és az életbenmaradásért. Titkok, hazugságok, féltékenység és egy szenvedélyes szerelem ejtik rabul az olvasót.

The Strange Story of Rab Ráby

By Mór Jókai
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Good Press
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 277
 • Category : Fiction
 • Members : 182
 • Pdf File: the-strange-story-of-rab-ráby.pdf

Book Short Summary:

"The Strange Story of Rab Ráby" by Mór Jókai (translated by Emil Reich). Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten−or yet undiscovered gems−of world literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.

Letters From Turkey

By Mikes
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Routledge
 • Book Code : 1136175547
 • Total of Pages : 306
 • Category : Social Science
 • Members : 943
 • Pdf File: letters-from-turkey.pdf

Book Short Summary:

First published in 2000. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Encyclopedia of the Novel

By Paul Schellinger
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Routledge
 • Book Code : 1135918260
 • Total of Pages : 838
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 159
 • Pdf File: encyclopedia-of-the-novel.pdf

Book Short Summary:

First Published in 1999. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Tűz és vér

By George R. R. Martin
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Alexandra Kiadó
 • Book Code : 9634472931
 • Total of Pages : 696
 • Category : Young Adult Fiction
 • Members : 609
 • Pdf File: tűz-és-vér.pdf

Book Short Summary:

Több évszázaddal a Trónok harca eseményei előtt a Targaryen-ház – a Valyria végzetét egyedül túlélő sárkányúr család – Sárkánykőt tette meg székhelyéül. A Tűz & Vér a Vastrón megalkotójától, Hódító Aegontól veszi fel történetük fonalát, és a legendás trón megtartásáért küzdő Targaryenek nemzedékein át egészen a dinasztiát majdnem végleg széttépő polgárháborúig regéli el Westeros sorsfordító eseményeit. Mi történt valójában a Sárkányok Tánca alatt? Miért vált Valyria oly halálos hellyé a Végzet után? Honnan származik Daenerys három sárkánytojása? Ezekre és még rengeteg más fontos kérdésre ad választ a Fellegvár egy tanult mestere által írt kihagyhatatlan krónika.

Skylark

By Dezso Kosztolanyi
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Central European University Press
 • Book Code : 9789639116665
 • Total of Pages : 240
 • Category : Travel
 • Members : 159
 • Pdf File: skylark.pdf

Book Short Summary:

Kosztolanyi's Skylark is a portrait of provincial life in the Austro-Hungarian monarchy at the turn of the century. Set in the autumn of 1899, it focuses on one extraordinary week in the otherwise uneventful lives of an elderly Hungarian couple and their ugly spinster daughter, Skylark.

A kis honvéd

By Vaja Felicián
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft
 • Book Code : 1471615774
 • Total of Pages : 152
 • Category : Fiction
 • Members : 926
 • Pdf File: a-kis-honvéd.pdf

Book Short Summary:

A 48/49-es szabadságharc a magyarság mítosza. Kimeríthetetlen forrás: emberi nagyságok, katonai hőstettek, megrázó áldozatvállalások krónikája. Rögtön a Kiegyezés (1867) után megkezdődött a honvéd hadi tettek feldolgozása, az események irodalmi megörökítése. A terjedelmes regények mellett (pl. Jókai Mór: Kőszívű ember fiai) sok elbeszélés, korrajz, emlékezés is napvilágot látott. Ezekből válogattunk most egy csokorra valót: olyan kis történeteket, amelyek kamaszok, sihederek véletlenül esett vagy vállalt cselekedeteiket mutatja be. Móra Ferenc a maga finom humorával mutatja meg a gyerekhősök csínytevéseit, amelyekből igazi, komoly harci fejlemény is kibontakozhat. A Kuckó király hőse, mint egy 49-es Nemecsek, visszahúzódó esetlensége ellenére mégis rálel a lehetőségre, a nagy alkalomra. Él vele, és a sok igazságtalan csúfolódásra csattanós választ ad. Megmenti a bujdosó honvédtiszteket, saját élete árán is. Rákosi Viktor a Gábor diák első soraiban felteszi a kérdést: „Fiúk, tudnátok-e ti oly bátran meghalni, ha kell, mint elődeitek tudtak? Nem puhultatok-e még el teljesen a zengerájokban, ledér kávéházak abszintos levegőjében? Megvan-e még bennetek az izzó lélek? Érdekel-e még valami benneteket Casanova kalandjain és Faublas lovag szerelmein kívül? Magános óráitokban hallgatóztok-e néha s halljátok-e a múltak árnyainak halk jajszavait? S nem döbbentek-e meg, mikor érzitek, hogyha a sors már csupa jót tartogat e nemzetnek, még akkor sem nyújt kárpótlást a hosszú, hosszú szenvedésekért, amelyek mögötte állnak?” Krúdy kisregénye egy olyan csöppségről szól, aki apja sebesülése miatt maga áll be a szülője helyett a seregbe. Ügyességét, rátermettségét ugyan nem a harctéren használják ki, hanem az ellenséges területeken átjutó küldöncként. Szokoly Viktor kötetben szereplő elbeszélésnek címe „A kis honvéd”. Kamasztestvérek sorsát mutatja be. A fiúk felesküsznek a harcra, egyik kezükkel a szívükön, másik kezükkel az ágyútalpra nyugodva. Meg is tartják fogadalmukat. Eötvös Károly novellája nem gyerekhősökről mesél, mégis igazi kamasztörténet. A falubeli harcokról szól, úgy, ahogy a korabeli kisfiú, az író látta, felidézve a történethez az apa későbbi elbeszéléseit. Az a történet érdekessége, hogy a hazájukat védő nemzetőrök hősiessége mellett az ellenségről is humán képet kapunk. A másik fél harcosai is érző lények, esendő katonák, nem ördögi figurák. Mindkét oldalon sors-dobálta fegyveresek küzdöttek. A könyv tizenegy hosszabb-rövidebb írást tartalmaz. A szerzők: Eötvös Károly, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Rákosi Viktor, Szokoly Viktor.

Worth Dying For

By Lee Child
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Delacorte Press
 • Book Code : 0440339340
 • Total of Pages : 544
 • Category : Fiction
 • Members : 372
 • Pdf File: worth-dying-for.pdf

Book Short Summary:

THE #1 NEW YORK TIMES BESTSELLING JACK REACHER SERIES THAT INSPIRED TWO MAJOR MOTION PICTURES AND THE STREAMING SERIES REACHER A heart-racing page-turner that hits the ground running and then accelerates all the way to a colossal showdown “Jack Reacher is the coolest continuing series character now on offer.”—Stephen King, in Entertainment Weekly There’s deadly trouble in the corn country of Nebraska . . . and Jack Reacher walks right into it. First he falls foul of the Duncans, a local clan that has terrified an entire county into submission. But it’s the unsolved case of a missing child, already decades old, that Reacher can’t let go. The Duncans want Reacher gone—and it’s not just past secrets they’re trying to hide. They’re awaiting a secret shipment that’s already late—and they have the kind of customers no one can afford to annoy. For as dangerous as the Duncans are, they’re just the bottom of a criminal food chain stretching halfway around the world. For Reacher, it would have made much more sense to keep on going, to put some distance between himself and the hard-core trouble that’s bearing down on him. For Reacher, that was also impossible.

My Husband

By Rumena Bužarovska
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Deep Vellum Publishing
 • Book Code : 1943150974
 • Total of Pages : 144
 • Category : Fiction
 • Members : 419
 • Pdf File: my-husband.pdf

Book Short Summary:

Adulterers, cheats, hypocrites, bad seeds—in My Husband, Rumena Bužarovska turns her wry and razor-sharp gaze on men, and on the lives of the women who suffer them. In these eleven devastatingly precise and psychologically unsettling stories, we follow the female protagonists’ thwarted attempts at intimacy, ranging from pretense, to denial, to violent and ultimately self-destructive acts. This smart, funny, provocative collection demonstrates the profound skills that have made Rumena Bužarovska one of the finest contemporary writers of short fiction in Macedonia.